Το Shifa International Hospital εγκαινιάζει νέο συγκρότημα εφοδιαστικής αλυσίδας.

9
Το Shifa International Hospital εγκαινιάζει νέο συγκρότημα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Διεθνούς Νοσοκομείου Shifa κέρδισε το βραβείο του Ινστιτούτου Ασφαλών Ιατρικών Πρακτικών (ISMP) ως αναγνώριση της εφαρμογής στρατηγικών ασφάλειας φαρμάκων. Το ISMP είναι ο κορυφαίος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις ΗΠΑ που εκπαιδεύει την κοινότητα της υγειονομικής περίθαλψης και τους καταναλωτές σχετικά με τις ασφαλείς φαρμακευτικές πρακτικές. Το ISMP Cheers Award τιμά άτομα, οργανισμούς και εταιρείες που έχουν θέσει ένα πρότυπο αριστείας για άλλους που πρέπει να ακολουθήσουν στην πρόληψη σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής και ανεπιθύμητων συμβάντων φαρμάκων. Οι νικητές αναγνωρίζονται για τα θετικά τους παραδείγματα ή/και την ομαδική εργασία μέσω της εφαρμογής των στρατηγικών ασφάλειας των φαρμάκων.

Φέτος, το βραβείο απονεμήθηκε στο Διεθνές Νοσοκομείο Shifa για τη δημιουργία της «Επαλήθευσης υποβοηθούμενης με κάμερα» για τη διασφάλιση της ταυτόχρονης, κατά τη διαδικασία επαλήθευσης του ογκολογικού μείγματος για το σωστό φάρμακο, τη σωστή συγκέντρωση, τη δόση και το σωστό αραιωτικό.

Schreibe einen Kommentar