Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο Aging & Society: «Κέντρα ημέρας για ηλικιωμένους – μια συστηματική ανασκόπηση του πεδίου εφαρμογής της βιβλιογραφίας σχετικά με τα οφέλη, τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβάνονται»

4
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο Aging & Society: «Κέντρα ημέρας για ηλικιωμένους – μια συστηματική ανασκόπηση του πεδίου εφαρμογής της βιβλιογραφίας σχετικά με τα οφέλη, τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβάνονται»

Katharine OrellanaKatharine Orellana είναι Ερευνητικός Συνεργάτης στην Ερευνητική Μονάδα Εργατικού Δυναμικού Κοινωνικής Φροντίδας στο Πολιτικό Ινστιτούτο στο King’s. (479 λέξεις)

Τα κέντρα ημέρας για ηλικιωμένους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής φροντίδας στην Αγγλία από τη δεκαετία του 1960. Πρόσφατα, η προσοχή εστιάστηκε στην παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης για ηλικιωμένους με ανάγκες φροντίδας. Η συνάφεια και η επιθυμία των ομαδικών υπηρεσιών, όπως τα κέντρα ημέρας, αμφισβητούνται. Πολλά κλείνουν.

Μας πρόσφατα δημοσιευμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τα κέντρα ημέρας καλύπτει τι λένε οι άνθρωποι γι‘ αυτά και αναφέρει τα στοιχεία για τα οφέλη και τους σκοπούς των κέντρων. Εστιάζοντας σε κέντρα που δεν εξειδικεύονται στη φροντίδα ηλικιωμένων με άνοια και καλύπτοντας την περίοδο 2005-17, επισημαίνει τόσο τα γνωστά όσο και τα κενά στα στοιχεία σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες.

Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν εβδομήντα επτά εργασίες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αναζητήσεις σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, βιβλιοθήκες, ιστότοπους, ερευνητικά αποθετήρια και περιοδικά. Αυτές οι εργασίες ανέφεραν πολύ διαφορετικούς τρόπους για να κάνουμε πράγματα, απεικονίζοντας το εύρος και την πολυπλοκότητα των κέντρων ημέρας, τόσο εντός όσο και μεταξύ των χωρών, γεγονός που προσθέτει στις προκλήσεις για τους ερευνητές.

Βρήκαμε στοιχεία ότι τα κέντρα ημέρας παίζουν διάφορους ρόλους για τα άτομα και τα συστήματα φροντίδας. Το μεγαλύτερο σύνολο στοιχείων αφορούσε κοινωνικά και προληπτικά αποτελέσματα. Η φοίτηση στο κέντρο και η συμμετοχή σε δραστηριότητες εντός τους επηρέασαν θετικά την ψυχική υγεία, τις κοινωνικές επαφές, τη σωματική λειτουργία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Ωστόσο, τα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα προέρχονταν κυρίως από χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκτός από το ότι δεν έχουν ερευνηθεί γενικά, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα κέντρα ημέρας για ηλικιωμένους χωρίς άνοια δεν μελετώνται ως ολόκληρες υπηρεσίες.

Η ανασκόπηση υπογραμμίζει τα σημαντικά κενά γνώσης σχετικά με το πώς γίνονται αντιληπτά τα κέντρα ημέρας, τα αποτελέσματά τους, τι προσφέρουν, σε ποιον και ευρύτερα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών φροντιστών, των εθελοντών, του προσωπικού και των επαγγελματιών που χρηματοδοτούν, συνιστούν ή παραπέμπουν ηλικιωμένους σε αυτά. Η έλλειψη έρευνας σχετικά με τα αγγλικά κέντρα ημέρας μπορεί να υποδηλώνει έναν λιγότερο καθορισμένο ρόλο σε σύγκριση με ορισμένες άλλες χώρες. Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι συνέπεια της περιορισμένης χρηματοδότησης για την έρευνα κοινωνικής μέριμνας ή να αντικατοπτρίζει τη χαμηλή προτεραιότητα που δίνεται σε αυτό το μοντέλο υπηρεσιών από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ερευνητές. Τα κυρίως θετικά αποτελέσματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία του 2005-17 ευθυγραμμίζονται με τα τρέχοντα θέματα αγγλικής πολιτικής, υποδηλώνοντας ότι τα κέντρα ημέρας μπορεί να μην είναι τόσο άσχετα όσο φαίνεται να πιστεύουν ορισμένοι.

Katharine Orellana είναι Ερευνητικός Συνεργάτης στην Ερευνητική Μονάδα Εργατικού Δυναμικού Κοινωνικής Φροντίδας στο Πολιτικό Ινστιτούτο στο King’s. Επικοινωνία: [email protected]

Αυτή η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε για ενημέρωση μια τριετής μελέτη που φιλοξενήθηκε από την SCWRU και το Γεροντολογικό Ινστιτούτο που χρηματοδοτήθηκε από το Dunhill Medical Trust.

Orellana K, Manthorpe J, Tinker A (2018). Κέντρα ημέρας για ηλικιωμένους: μια συστηματική ανασκόπηση του πεδίου εφαρμογής της βιβλιογραφίας σχετικά με τα οφέλη, τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται. Γήρανση & Κοινωνία 1–32. https://doi.org/10.1017/S0144686X18000843

Schreibe einen Kommentar