Λάβετε ειδοποιήσεις όταν αποσυνδέονται οι συσκευές Wi-Fi

3
Λάβετε ειδοποιήσεις όταν αποσυνδέονται οι συσκευές Wi-Fi

Τα σημεία πρόσβασης WiFi που διαχειρίζεται το cloud που έχουν δημιουργηθεί στην Tanaza εμπίπτουν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

– AP με TanazaOS που περιλαμβάνονται στο υλικολογισμικό.
– AP που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SNMP.
– AP που δεν υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SNMP.

Η πρώτη κατηγορία σημείων πρόσβασης παρακολουθείται μέσω ενός ιδιόκτητου πρωτοκόλλου που εκμεταλλεύεται τα πακέτα keepalive. Αυτά τα πακέτα ενδέχεται να περιλαμβάνουν στατιστικές πληροφορίες για τη συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν το TanazaCloud σταματήσει να λαμβάνει πακέτα διατήρησης, η συσκευή θεωρείται „εκτός σύνδεσης“.

Η δεύτερη κατηγορία σημείων πρόσβασης παρακολουθείται μέσω του πρωτοκόλλου SNMP. Ο πράκτορας Tanaza, που διανέμεται στο LAN του AP, μετράει την κατάσταση μέσω ενός αιτήματος SNMP. Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο SNMP, θεωρείται ότι είναι εκτός σύνδεσης.

Η τρίτη κατηγορία σημείων πρόσβασης παρακολουθείται με ένα απλό ping που εκτελείται από τον πράκτορα Tanaza και διανέμεται στο LAN του AP. Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο ping, θεωρείται εκτός σύνδεσης.

Εκείνη τη στιγμή, το σύστημα ειδοποίησης ειδοποιήσεων ενεργοποιεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πραγματικό χρόνο.
Οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να επιλέξουν να στείλουν μια ειδοποίηση σε εσωτερικά μέλη ή σε εξωτερικές διευθύνσεις email.

Schreibe einen Kommentar