Επιτυχής πιστοποίηση κατά ISO 27001

3
Επιτυχής πιστοποίηση κατά ISO 27001

Άλλο ένα ορόσημο για το 5Flow και ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα και τα συστήματα των πελατών μας είναι ασφαλή και ασφαλή.

Η εφαρμογή του ISO 27001 δείχνει ότι εμείς ως εταιρεία λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία του απορρήτου, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων των πελατών μας. Το ISMS μας διασφαλίζει ότι εντοπίζουμε όλες τις σχετικές απειλές και κινδύνους και ότι διαθέτουμε κατάλληλους ελέγχους για την προστασία αυτών των δεδομένων, και ότι το κάνουμε με βιώσιμη και συνεχή βελτίωση.

Για τους πελάτες μας, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εμπιστεύονται ότι τα δεδομένα τους βρίσκονται σε καλά χέρια μαζί μας και ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια ή κλοπή.

Εγγύηση ποιότητας και σημείο αναφοράς για αυτό που περιμένουν οι πελάτες μας.

Schreibe einen Kommentar