Διακοπή λειτουργίας δικτύου – Πώς να υπολογίσετε και να μειώσετε τα γενικά έξοδα

5
Διακοπή λειτουργίας δικτύου – Πώς να υπολογίσετε και να μειώσετε τα γενικά έξοδα

Ένα σύστημα ανίχνευσης διακοπών είναι μια εφαρμογή διαχείρισης δικτύου που επιτρέπει την παρακολούθηση σφαλμάτων και σφαλμάτων της δικτυακής υποδομής, προτείνοντας λύσεις και συμβουλές για την επίλυσή τους και τον έλεγχο της κατάστασης του ISP.

Τα συστήματα ανίχνευσης διακοπών είναι θεμελιώδη για τους MSP, τους ISP και τους SP που θέλουν να μειώσουν και να αποτρέψουν προβλήματα δικτύου και να αποφύγουν το προαναφερθέν κόστος που προκαλείται από διακοπές λειτουργίας.

Η ενεργοποίηση της εφαρμογής Fing στην πλατφόρμα cloud Tanaza επιτρέπει να προσδιορίσετε το τελικό σημείο του δικτύου που βλάπτεται από τη διακοπή.

Οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να προσδιορίσουν οπτικά και γρήγορα τους τύπους πελατών (smartphone, laptop, εκτυπωτής, κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένοι στα δίκτυα χάρη σε μια διαισθητική λίστα ελάχιστων εικονιδίων.
Ανάλογα με το επιλεγμένο σχέδιο για το πρόσθετο, κάθε πελάτης θα εμφανίζει σχετικές πληροφορίες δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης και της ταξινόμησης της σύνδεσης, του τύπου και της επωνυμίας του προγράμματος-πελάτη WiFi, τιμές εύρους ζώνης (λήψη και μεταφόρτωση mbps) και πληροφορίες λειτουργικού συστήματος (όνομα, έκδοση, χτίζω).

Schreibe einen Kommentar