Αναστοχασμός και μάθηση μέσα από την εμπειρία

3
Αναστοχασμός και μάθηση μέσα από την εμπειρία

Οι σαφείς, δομημένες επιχειρηματικές διαδικασίες και οι ευθύνες είναι οι προϋποθέσεις για άμεσες και έμμεσες μετρήσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος. Με την εφαρμογή του WAVE, έχετε δημιουργήσει τη βάση στην εταιρεία σας για να εισέλθετε σε μια διαχείριση έργου που ελέγχεται από τακτικούς χρόνους με έξυπνα στοιχεία-κλειδιά διαδικασίας. Σε αυτή τη διαδικασία, οι εργασίες δεν προγραμματίζονται πλέον μεμονωμένα, αλλά δίνονται προτεραιότητες με βάση τους χρόνους takt που είναι γνωστοί από την εμπειρία στις λίστες εργασιών των συμμετεχόντων στη διαδικασία.

Οι δείκτες διαδικασίας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται ο αποκλειστής στο έργο. Έτσι, μπορείτε να αντιδράσετε συγκεκριμένα σε τυχόν σημεία συμφόρησης, να σχεδιάσετε πόρους και να διασφαλίσετε τον πραγματικό χρόνο του έργου. Ο Πίνακας Ελέγχου EVALUATE σάς παρέχει ένα εργαλείο για να βελτιώνετε συνεχώς την ποιότητα της διαδικασίας σας και να μειώνετε έτσι τον «χρόνο στην αγορά».

Επικοινωνήστε για να κλείσετε ένα ραντεβού και ανακαλύψτε μαζί μας αυτή τη μορφή Τεχνητής Νοημοσύνης.

Schreibe einen Kommentar